Songtekst van Alcazar: This Is The World We Live In

This Is The World We Live In


Somebody's filled with hate,
His faith is all about a certain
too busy thinkin' bout the pain
to bother checkin' why it's hurtin'

So come on make it right - tonight
gotta get in the light
doesn't matter who you are
when you movin' up with Alcazar

This is the world we live in (ohohoh)
and these are the hands we givin (ohohoh)
use them and let's start tryin' (ohohoh)
to make it a place worth livin' in (ohohoh)

this is the world we live in (ohohoh)
and these are the hands we're givin (ohohoh)
use them and let's start tryin' (ohohoh)
to make it a place worth livin' in (ohohoh)

when you're movin' up with alcazar
(movin movin movin)
when you're movin' up with alcazar
(movin movin movin)

Like a circle made of flames
no telling where it started burnin'
oh for ev'ry fire you contain
a new one keeps the circle turnin'

So come on make it right - tonight
gotta get in the light
doesn't matter who you are
when you movin' up with Alcazar

This is the world we live in (ohohoh)
and these are the hands we're givin (ohohoh)
you say them let's start tryin' (ohohoh)
to make it a place we're livin' in (where we live in)

This is the world we live in (ohohoh)
and these are the hands we're givin (ohohoh)
you say them let's start tryin' (let's start tryin)
to make it a place we're livin' in

movin'
movin' movin' movin'
movin' movin'
move move move move move

doesn't matter who you are
when you're movin up with Alcazar

This is the world we live in (ohohoh)
and these are the hands we're givin (ohohoh)
you say them let's start tryin' (ohohoh)
to make it a place we're livin' inCaptcha
Liedje Alcazar This Is The World We Live In is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied This Is The World We Live Inmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alcazar This Is The World We Live In downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje This Is The World We Live In in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.