Is It My Body


What have I got
that makes you want to love me
Is it my body
or someone I might be
or somethin' inside me

You better tell me
Tell me
It's really up to you
Have you got the time to find out
Who I really am

What does it take
to get inside of your mind
Give me a break
and take a chance for the very first time

You better tell me
Tell me
It's really up to you
Have you got the time to find out
Who I really am

What have I got
that makes you want to love me
Now is it my body
or someone I might be
or somethin' inside me

You better tell me
Tell me
It's really up to you
Have you got the time to find out
Who I really amCaptcha
Piosenkę Alice Cooper Is It My Body przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Is It My Body, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Is It My Body. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alice Cooper Is It My Body w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.