End of The Day


Nobody tried to find me, I have to hurry
Don?t know what possessed me
It could?ve been you
All that mess behind me
And all that mess in front of me
In front of me, in front of me
And it swings, and it swings and it swings

So proud, against the sky
Against a sunset a sky on fire
End of the day

Why should I deny it, I bled the life out
Don?t know what possessed me
But am I sorry? am I ever
No shame at the gallows
All I did was lose my temper
Lose my temper, I lost my temper
It swings and it swings and it swingsCaptcha
Piosenkę All About Eve End of The Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke End of The Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki End of The Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All About Eve End of The Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.