My Jesus, I Love Thee


My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine;
For Thee all the follies of sin I resign
My gracious Redeemer, my Savior art Thou;
If ever I loved Thee, my Jesus, 'tis now

I love Thee because Thou has first loved me,
And purchased my pardon on Calvary's tree
I love Thee for wearing the thorns on Thy brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, 'tis now

In mansions of glory and endless delight,
I'll ever adore Thee in heaven so bright;
I'll sing with the glittering crown on my brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, 'tis nowCaptcha
Piosenkę Amy Grant My Jesus, I Love Thee przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Jesus, I Love Thee, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Jesus, I Love Thee. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Amy Grant My Jesus, I Love Thee w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.