Hide & Seek


Where are we?
What the hell is going on?
The dust has only just begun to fall
Crop circles in the carpet
Sinking feeling
Spin me around again and rub my eyes
This can't be happening
When busy streets a mess with people
Would stop to hold their heads heavy

Hide and seek
Trains and sewing machines
All those years
They were here first

Mm what'cha say?
Mm, that you only meant well
Well of course you did

Mm what'cha say?
Mm that it's all for the best
Of course it is

Mm what'cha say?
Mm that it's just what we need
You decided this?

Mm what'cha say?
Mm what did you say?

Ransom notes keep falling out your mouth
Mid-sweet-talk newspaper word cutouts
Speak no feeling; no, I don't believe you
You don't care a bit
You don't care a bit

Ransom notes keep falling out your mouth
Mid-sweet-talk newspaper word cutouts (paper word cutouts)
Speak no feeling; no, I don't believe you
You don't care a bit
You don't care a bit

Ransom notes keep falling out your mouth (hide and seek)
Mid-sweet-talk newspaper word cutouts
Speak no feeling; no, I don't believe you (hide and seek)
You don't care a bit
You don't care a bit

Ransom notes keep falling out your mouth (hide and seek)
Mid-sweet-talk newspaper word cutouts (paper word cutouts)
Speak no feeling; no, I don't believe you (hide and seek)
You don't care a bit
You don't care a bitCaptcha
Piosenkę Ariana Grande Hide & Seek przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hide & Seek, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hide & Seek. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ariana Grande Hide & Seek w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.