Hide & Seek


Where are we?
What the hell is going on?
The dust has only just begun to fall
Crop circles in the carpet
Sinking feeling
Spin me around again and rub my eyes
This can't be happening
When busy streets a mess with people
Would stop to hold their heads heavy

Hide and seek
Trains and sewing machines
All those years
They were here first

Mm what'cha say?
Mm, that you only meant well
Well of course you did

Mm what'cha say?
Mm that it's all for the best
Of course it is

Mm what'cha say?
Mm that it's just what we need
You decided this?

Mm what'cha say?
Mm what did you say?

Ransom notes keep falling out your mouth
Mid-sweet-talk newspaper word cutouts
Speak no feeling; no, I don't believe you
You don't care a bit
You don't care a bit

Ransom notes keep falling out your mouth
Mid-sweet-talk newspaper word cutouts (paper word cutouts)
Speak no feeling; no, I don't believe you
You don't care a bit
You don't care a bit

Ransom notes keep falling out your mouth (hide and seek)
Mid-sweet-talk newspaper word cutouts
Speak no feeling; no, I don't believe you (hide and seek)
You don't care a bit
You don't care a bit

Ransom notes keep falling out your mouth (hide and seek)
Mid-sweet-talk newspaper word cutouts (paper word cutouts)
Speak no feeling; no, I don't believe you (hide and seek)
You don't care a bit
You don't care a bitCaptcha
Liedje Ariana Grande Hide & Seek is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hide & Seekmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ariana Grande Hide & Seek downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hide & Seek in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.