Nadine


You were always bigger than those flower pots
And I know that there were days you settled in
But even in the grit, you'd find a way to dream
To look outside the changing of the wind
Pictures faded slowly out of focus
When you said you were moving to Chicago in the spring
Windows closed up and colors turned to black and white
And bottles kept me hanging by a string

You believed that somewhere there were answers
Inside of me, still frames in my mind

And hummingbirds, they're singing all these songs about you, Nadine
And sunny fireflies, they burn away without you, Nadine

Every day's a forest of asperity
When you think about the life you could have found
I hope one day the sun will find it's way to me
Cause the carousel up there sure beats the ground

You believed that somewhere there were answers
Inside of me, forever in my mind

And hummingbirds, they're singing all these songs about you, Nadine
And sunny fireflies, they burn away without you, Nadine
Nadine

Hummingbirds, they're singing all these songs about you, Nadine
Sunny fireflies, they burn away without you, Nadine
Hummingbirds, they're singing all these songs about you, Nadine
And sunny fireflies, they burn away without you, Nadine
NadineCaptcha
Piosenkę Aslyn Nadine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nadine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nadine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aslyn Nadine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.