What Is The Difference


What is the difference
A friend and a lover?
Is there room in the middle for me?
You are so beautiful
You make me make out a fool
To work out a way to be
I could fly like a bird
But I just can't let it be

What have I gotta do
When all you see is passing sand?
Cause I would rather lose it all
Than watch you walking hand in hand
With some other girl
She's stealing my fate
But I can't make you dream of me
I can't make you dream of me

Is there holy water?
Does salt heal things better?
Cause I need a place to heal
My heart's a flat tire
I sulk and admire
Hoping you'll stop for me
I could hide like a turtle
But I just can't let it be

What have I gotta do
When all you see is passing sand?
Cause I would rather lose it all
Than watch you walking hand in hand
With some other girl
She's stealing my fate
But I can't make you dream of me
I can't make you dream of me

You can't force a fire
And I'm not a good liar
I'm wanting you all for me

What have I gotta do
When all you see is passing sand?
Cause I would rather lose it all
Than watch you walking hand in hand
With some other girl
She's stealing my fate
But I can't make you dream of me
I can't make you dream of me
I can't make you dream of me
I can't make you dreamCaptcha
Piosenkę Aslyn What Is The Difference przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke What Is The Difference, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki What Is The Difference. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aslyn What Is The Difference w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.