Doctor Doctor


Doctor Doctor tell me if you can
What is wrong with me
I can't seem to find the key
Doctor Doctor I'm begging on my knees
Won't you tell me please
What could be my malady?

When I'm down feeling kind of low
I don't want to be the last to know
When I'm down crawling cross the floor
I don't want to be, I can't stand to be
The last to know

Doctor Doctor help me through the day
Give me something natural I can depend on
Doctor Doctor it's something that I need
It's a natural panacea
Like a cure for every fear
It's some of her sweet love
Mixed up with her young blood
True love and devotion
What a wonderful potion
Tonight, tonight

Doctor Doctor why am I alone
Listening to my heart
Beating through the cold dark night
Doctor Doctor I'm shaking in the gloom
Could this be defeat
Please don't stop, don't miss a beat

When I'm down feeling kind of low
I don't want to be the last to know
When I'm down crawling cross the floor
I don't want to be, I can't stand to be
The last to know

Doctor Doctor help me through the day
Give me something natural I can depend on
Doctor Doctor it's something that I need
It's a natural panacea
Like a cure for every fear
It's some of her sweet love
Mixed up with her young blood
True love and devotion
What a wonderful potion
Tonight, tonightCaptcha
Piosenkę Barclay James Harvest Doctor Doctor przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Doctor Doctor, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Doctor Doctor. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barclay James Harvest Doctor Doctor w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.