Doctor Doctor


I can?t hold you baby
I been thinking
I can?t hold you
Another sign above

Doctor, doctor
Tell me what to do
I got heartbreak in my pocket
I got sunlight next to you

Doctor, doctor
Will the difference be adjourned
Could I help ?em only standing
Could I be the one to do

Doctor, doctor
What ? ? ? you
I been round by the river land
Where the sun burns burns bold and
All he ever [track "skips"] next to you

[music fades out, then back in]

Any wanna gonna man of wanna buy a taking you down
I was thinking of you
Round about wanna gonna say

Any other bonna down a on ya all the time that you wanted
I was all in the gravei was down the ground

Put another [gets cut off]Captcha
Piosenkę U2 Doctor Doctor przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Doctor Doctor, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Doctor Doctor. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę U2 Doctor Doctor w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.