Doctor, Doctor


f/ Bizzy Bone

* send corrections to the typist

Doctor, doctor, what's going on?
Can you tell me what's going on?
Everything keeps going, going, going wrong
Doctor, doctor, I'm out of time
And I keep looking for a sign
I keep getting closer, closer, closer to the other side
I think I'm running out of time, running out of time
Looking for a sign, looking for a sign
Can you tell me what's going on
Anything's that going on
Can't seem to tell what's going on, going on, going on

Can you me where I'm going
Am I going down
What am I supposed to feel
Am I having doubts
Life is not always showing
Am I safe and sound
The truth and what is really real
See I'm living all alone
Playing solitaire
But it's kinda hard
When all the cards ain't there
And I'm starting to dig
All the voices inside my head
Yeah

Doctor, doctor, what's going on?
Can you tell me what's going on?
Everything keeps going, going, going wrong
Doctor, doctor, I'm out of time
And I keep looking for a sign
I keep getting closer, closer, closer to the other side
I think I'm running out of time, running out of time
Looking for a sign, looking for a sign
Can you tell me what's going on
Anything's that going on
Can't seem to tell what's going on, going on, going on

Seems I am always thinking
Of many things
Of how my life used to be
I'm doubting me
Before my world started sinking
I don't wanna drown
I used to feel so free
But now my back's against the wall
Can't see light at all
Every time I try and play pool
It takes my ball
And I don't care about nothing at all
Yeah

Doctor, doctor, what's going on?
Can you tell me what's going on?
Everything keeps going, going, going wrong
Doctor, doctor, I'm out of time
And I keep looking for a sign
I keep getting closer, closer, closer to the other side
I think I'm running out of time, running out of time
Looking for a sign, looking for a sign
Can you tell me what's going on
Anything's that going on
Can't seem to tell what's going on, going on, going on

Bizzy Bone:

And you're losing your mind
Trying find out what's going on
Whole wide world
Baby get up
But she's hurt all over
And you're losing your mind
Trying find out what's going on
Whole wide world
Baby get up
But she's hurt all over

I don't care about nothing, nothing, nothing

(repeat 8x)Captcha
Piosenkę Gemini Doctor, Doctor przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Doctor, Doctor, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Doctor, Doctor. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gemini Doctor, Doctor w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.