Blinded By Abnormity


A creature possessed by brutality and lust
Crawls out from the dusk
The dusk of insanity, emotionless
He searches for a cruel way to satisfy

His burning desire

Afraid to feel - lead by his inability
Afraid to feel - blinded by his abnormity

They grow up in a web of distrust
The child inside will cry"¦
Innocence is lost forever
Their souls will suffer day by day

He's lurking in the shadows
Imaginary voices in his head
Awake the greed to abuse our future

Under his psychotic eyes a life withers
Like a flower in a cold autumn wind
And the cold autumn wind blows away
The trust in humanity

The imploring and bleeding soul
glows out
Like a shooting star
in a hostile atmosphere

The child escapes from within
Escapes from reality, a child terrified
By the cruelty in his eyes
Raped by a disease of society

They closed the doors
to their world of dreams
And drift in a sea of traumatic memories

and tearsCaptcha
Piosenkę Behind The Scenery Blinded By Abnormity przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blinded By Abnormity, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blinded By Abnormity. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Behind The Scenery Blinded By Abnormity w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.