Pierce The Eyes


A gloomy constellation
Of planets and stars
A vision of revelation
Completed destiny

Impassible audience listens
The oracle of downfall
Perfection of manifestation
A sinister prize

With blood-coloured clouds
Comes the rain of thorns
To scratch the skin
To pierce the eyes

Starspangled firmament - vanish forever
A burning star enlighten - a godforsaken galaxy

Modern civilization
Confronted with a catastrophe

Hailstorm and fire - a plague from above
Red shimmering shadows - witness of downfall

Visions of revelation come clear
And complete the destiny
Sun and moon obscure
Fading source of life
Eclipse of their shining forceCaptcha
Piosenkę Behind The Scenery Pierce The Eyes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pierce The Eyes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pierce The Eyes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Behind The Scenery Pierce The Eyes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.