Angels And Faith


Looking down at my life
I find the cold stare of spite
In a copse the Angel sighs
I long to feel her at my side
Hope is dread, it waits for me
And through it cloak I cannot see
Within her arms I wish to rest
But she's slave to cold, sweet death

And she knows what's in my heart
And she sees the falling snow
On this darkest night of life
And she sees the fires burn
Underneath the falling snow
On this darkest night of life

I trace her steps and yet I find
A search in vain to end this life
I smell the rose within her hand
Existing in the hour's sand
Hope is dread
It waits for me
From it's grasp I long to be
She shuts her eyes, the darkness falls
And life is lost to midnight's callCaptcha
Piosenkę Bella Morte Angels And Faith przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Angels And Faith, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Angels And Faith. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bella Morte Angels And Faith w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.