Beast Of Burden


Now write this down!

I'll never be your beast of burden
My back is broad, but it's a' hurtin'
All I want is for you to make love to me

I'll never be your beast of burden
I walk for miles, my feet are hurtin'
All I want is for you to make love to me

What's the matter with me?
Ain't I hot enough? Ain't I rough enough?
Ain't I rich enough? I'm not too blind to see Ohh, ohhh

I'll never be your beast of burden
So let's go home and draw the curtains
Put some music on the radio
C'mon, baby, make some love to me

Oh, what's the matter with me?
Ain't I hot enough? Ain't I rough enough?
Ain't I rich enough? I'm not too blind to see Ohh, ohhh

My little sister is a pretty pretty girl
My little sister is a pretty pretty girl
She loves to ride She loves to crawl
They love to take her out behind the garden wall

And when they're done they just throw her away
And she don't have an awful lot to say
It hurts her so bad to come to the end
I re, I remember all the times she spent sayin', "Please!"

Ain't I hot enough? Ain't I rough enough?
Ain't I rich enough? I'm not too blind to see Ohh, ohhh
Ohh Ohhhh

I'll never be your beast of burden
My back is broad, baby, but it's a' hurtin'
And all I want is you to make love to me

What's the matter, what's the matter with me?
Ain't I hot enough? Oooh, yeah, ain't I rough enough?
Oooh, yeah, ain't I rich enough, rich enough, rich enough,
too blind to see? Too blind, too blind, ohhhh!

I'll never be your beast of burden
I walk for miles, honey, my feet are hurtin'
And all I wantCaptcha
Piosenkę Bette Midler Beast Of Burden przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beast Of Burden, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beast Of Burden. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bette Midler Beast Of Burden w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.