Come On-A My House


Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you candy
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you
apple and a plum and an apricot or two, ah!

Come on-a my house, my house come on
Come on-a my house, my house-a come on
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you
figs and dates and grapes and a cake, ah!

Come on-a my house, my house-a come on
Come on-a my house, my house come on
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you candy
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you everything

Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you Christmas tree
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you
marriage ring and a pomegranate, too, ah!

Come on-a my house, my house come on
Come on-a my house, my house come on
Come on-a my house, my house I'm-a gonna give a you
peach and a pear and I love your hair, ah!

Come on-a my house, my house-a come on
Come on-a my house, my house-a come on
Come on-a my house, my house, I'm gonna give you an Easter egg
Come on-a my house, my house, I'm-a gonna give you
everything, everything, everything

Come on-a my house!Captcha
Piosenkę Bette Midler Come On-A My House przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come On-A My House, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come On-A My House. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bette Midler Come On-A My House w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.