Stay With Me


Where did you go when things went wrong, baby?
Who did you run to?
Find a shoulder to lay your head upon
Baby, wasn't I there?
Didn't I take good care of you?
But, oh, no I can't believe you're leaving me, yeah

Stay with me, baby
I'm beggin' you to stay with me, baby
Yeah, stay with me, baby
I can't go on

Who did you touch when you needed tenderness, baby?
I gave you so much,
and in return I found happiness
Baby, what could I do?
Maybe I was too good, too good to you
Ohh, no, I can't believe you're leavin' me
Oh, oh, oh

Oh, stay with me, baby
Why don't you, why don't you just stay with me, baby?
Yeah, stay with me, baby
Remember, you said you always gonna love me
Remember, you said you'd never ever leave me
Remember, remember, I'm asking you, begging you
Oh, oh, oh

Oh, stay with me, baby, baby, baby
Why don't you stay with me, baby?
Stay with me, baby
I can't, I can't go, oh, on

"Well, I'm a young woman, and I could get plenty of men
But honey, keepin' 'em's the hard part, ain't it?
Yeah Sometimes, sometimes I find I try so hard"

Maybe this time I should be the one to go away
'Cause honey, ain't it my turn to have somebody
grab hold of me and say,
"No! Don't go! You can't go!"

Oh! Stay, stay with me, baby
I'm begging you, stay with me
Stay with me, baby
I can't, I can't, I can't, I can't
Yeah, yeah, yeah, yeah, stay with me, baby
Why don't you stay with me, baby?
Stay with me, baby
I can't, I can't go onCaptcha
Piosenkę Bette Midler Stay With Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stay With Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stay With Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bette Midler Stay With Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.