In This Place


In This Place By Big Country

All the years I spent in this place
The friends I knew here,
I loved every face
I loved the smoke, the heat and the noise
But the profits too small
For the black-suited boys
Oh angel, it's coming down stone by stone
It's breaking up home by home
Take it away, take it away
In this place I will lay my life down
In this place I will let you carry me
As I age so my learnig grows
I still touch the vision
I still smell the rose in this place
All the years I lived in this place
The people I knew here,
I loved every face
I loved the parties, the funerals and fights
The supermarket needs my land
I have no rights
Oh angel, it's coming down stone by stone
It's breaking up home by home
Take it away, take it away
In this place I will lay my life down
In this place I will let you carry me
As I age so my learnig grows
I still touch the vision
I still smell the rose in this place
All the years I spent in this place
The childeren we raised here,
I loved this country, the land of my birth
But how much am I wnated
How much am I worth
Oh angel, it's coming down stone by stone
It's breaking up home by home
Take it away, take it away
In this place I will lay my life down
In this place I will let you carry me
As I age so my learnig grows
I still touch the vision
I still smell the rose in this place
>From the LP / Cassette "Peace in Our Time"Captcha
Piosenkę Big Country In This Place przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In This Place, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In This Place. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Big Country In This Place w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.