Three Little Words


Do I love you? Yes a thousand times
lately 'ive been goin' out of my mind
get the feelin' your pullin' away
it's gonna hurt me if you wont stay
can't stand the thought of bein' alone, you need to be there when i get home
if you can tell me one more time it would surely ease my mind
CHORUS:
Three little words will be fine
i love you
i love you
i need you
to know that your still mine
three little words will be fine

Its gotten crazy I don't understand
how can love get so out of hand?
i've never been so uncertain before
i have to know if im right or wrong
with mixed emotions i cant go on
ive got to know that im not blind
just lay it on the line
CHORUS

Cant stand the thought of being alone
you need to be there when i get home
if you can tell me one more time it would surely ease my ming
CHORUSCaptcha
Piosenkę Billy Ray Cyrus Three Little Words przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Three Little Words, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Three Little Words. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Billy Ray Cyrus Three Little Words w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.