Hear Me Now


It wasn't always this feeling
Put out the world for a tear in your eye
Oh god I'm over here kneeling
It seems we're fighting for truth with a lie

I'm falling over the edge with you
You're falling over the edge with me
With me

Sometimes I wish it was easy
To leave the ones that we love behind
Oh god just help me believe it
Still so much harder to say goodbye

I'm falling over the edge with you
You're falling over the edge with me
With me

Oh Can you hear me now(2x)

You got me standing here pleading
Won't you please help me keep this alive

I'm falling over the edge with you
You're falling over the edge with me
I'm falling over the edge with you
You're falling over the edge with me
With me

Oh Can you hear me now(2x)Captcha
Piosenkę Boyce Avenue Hear Me Now przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hear Me Now, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hear Me Now. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Boyce Avenue Hear Me Now w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.