Invisible Man


He's the Invisible Man
Count the bubbles in your hand
The southern skies
And the summer sites

That's all that's left behind
The skies, and a sweet caress
He's the Invisible Man
Catch him if you can

You're nowhere in sight (just imagine that)
Nothing excites you (baby, that's a fact)
Open your eyes
Look and you will find

That's all that's left behind the skies
And a sweet caress
The skies, the sights
And a sweet caress
He's the Invisible Man
Catch him if you can

That's all that's left behind the skies
And a sweet caress
The skies, the sights
And a sweet caress
He's the Invisible Man
Catch him if you canCaptcha
Piosenkę Breeders Invisible Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Invisible Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Invisible Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Breeders Invisible Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.