You're In My Head


I don't know why I'm even calling
I told myself I'm through with falling
Right now I should be running from these thoughts of you
That just keep coming, but I can't

CHORUS
You're in my head, you're in my heart
You're in that song on the radio in my car
Even in my dreams
I feel your skin on my skin
Out of breath, each day ends like it begins
You're in my head

I drove four hundred miles the other day
Biggest mistake that I ever made
'Cause I saw you on every billboard sign
In every car that passed me by I saw your face

CHORUS
You're in my head, you're in my heart
You're in that song on the radio in my car
Even in my dreams
I feel your skin on my skin
Out of breath, each day ends like it begins
You're in my head

Ain't no trigger I can trip
No swith that I can flip
Even if I wanted to
You're in my head

CHORUS
You're in my head, you're in my heart
You're in that song on the radio in my car
Even in my dreams
I feel your skin on my skin
Out of breath, each day ends like it begins
You're in my head

You're in my head
You're in my head
Oh, YeahCaptcha
Piosenkę Brian McComas You're In My Head przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You're In My Head, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You're In My Head. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brian McComas You're In My Head w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.