Cabin Essence


Light the lamp and fire mellow,
Cabin essence timely hello,
Welcomes the time for a change

Lost and found, you still remain there
You'll find a meadow filled with grain there
I'll give you a home on the range

Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?

I want to watch you windblown facing
Waves of wheat for your embracing
Folks sing a song of the grange

Nestle in a kiss below there
The constellations ebb and flow there
And witness our home on the range

Who ran the iron horse?
(Truck driving man do what you can)
Who ran the iron horse?
(High-tail your load off the road)
Who ran the iron horse?
(Out of night-life-it's a gas man)
Who ran the iron horse?
(I don't believe I gotta grieve)
Who ran the iron horse?
(In and out of luck)
Who ran the iron horse?
(With a buck and a booth)
Who ran the iron horse?
(Catchin' on to the truth)
Who ran the iron horse?
(In the vast past, the last gasp)
Who ran the iron horse?
(In the land, in the dust, trust that you must)
Who ran the iron horse?
(Catch as catch can)

Have you seen the grand coolie workin' on the railroad?
Have you seen the grand coolie workin' on the railroad?
Have you seen the grand coolie workin' on the railroad?

Over and over,
The crow cries uncover the cornfield
Over and over,
The thresher and hover the wheat field

Over and over,
The crow cries uncover the cornfield
Over and over,
The thresher and hover the wheat field

Over and over,
The crow cries uncover the cornfield
Over and over,
The thresher and hover the wheat fieldCaptcha
Piosenkę Brian Wilson Cabin Essence przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cabin Essence, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cabin Essence. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brian Wilson Cabin Essence w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.