Cabin Essence


Light the lamp and fire mellow,
Cabin essence timely hello,
Welcomes the time for a change

Lost and found, you still remain there
You'll find a meadow filled with grain there
I'll give you a home on the range

Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?
Who ran the iron horse?

I want to watch you windblown facing
Waves of wheat for your embracing
Folks sing a song of the grange

Nestle in a kiss below there
The constellations ebb and flow there
And witness our home on the range

Who ran the iron horse?
(Truck driving man do what you can)
Who ran the iron horse?
(High-tail your load off the road)
Who ran the iron horse?
(Out of night-life-it's a gas man)
Who ran the iron horse?
(I don't believe I gotta grieve)
Who ran the iron horse?
(In and out of luck)
Who ran the iron horse?
(With a buck and a booth)
Who ran the iron horse?
(Catchin' on to the truth)
Who ran the iron horse?
(In the vast past, the last gasp)
Who ran the iron horse?
(In the land, in the dust, trust that you must)
Who ran the iron horse?
(Catch as catch can)

Have you seen the grand coolie workin' on the railroad?
Have you seen the grand coolie workin' on the railroad?
Have you seen the grand coolie workin' on the railroad?

Over and over,
The crow cries uncover the cornfield
Over and over,
The thresher and hover the wheat field

Over and over,
The crow cries uncover the cornfield
Over and over,
The thresher and hover the wheat field

Over and over,
The crow cries uncover the cornfield
Over and over,
The thresher and hover the wheat fieldCaptcha
Liedje Brian Wilson Cabin Essence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cabin Essencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian Wilson Cabin Essence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cabin Essence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.