E


Ascertain things are left
Vagueness cause it ain't over till it's over
For reasons I have not disovered
I feel full of beans
WAylay outside unseen trouble
Where means are often
PAssing phases
Even-handed young and happy
Wipe out all my sins
You know I cared
You know I've cared I'd care
I'll care
You know I'd care
Forever
Send up all the one's before
You someday I will soon recover
Breed a star of broken idols
Imagine what it'll be
Slip inside a sheltered corner
Well think I'm fine and never healthy
Criticize my table-manner
I feel full of beans
Chain all my ankles to the sky
Sure I'll soon know before I leave
I promise you I'll give it up
Somehow
I'm going downdowndown
How???Captcha
Piosenkę Butterfingers E przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke E, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki E. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Butterfingers E w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.