Minnie The Moocher


Folk's here's the story 'bout Minnie the Moocher
She was a red hot hoochie coocher
She was the roughest, toughest frail
But Minnie had a heart a big as a whale

(hidey-hi's!)

She messed around with a bloke named Smokey
She loved him, though he was coke-y
He took her down to Chinatown
And he showed her how to kick the gong around

(hidey-hi's!)

She had a dream about the King of Sweden
He gave her things that she was needin'
Gave her a home built of gold and steel
A diamond car, with the platinum wheels

(fast hidey-hi's!)

He gave her a townhouse and his racing horses
Each meal she ate was a dozen courses
She had a million dollars worth of nickels and dimes
She sat around and counted them a million times

(hidey-hi's, one mo' 'gain!)

Poor min, poor min, poor min!Captcha
Piosenkę Cab Calloway Minnie The Moocher przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Minnie The Moocher, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Minnie The Moocher. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cab Calloway Minnie The Moocher w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.