Minnie The Moocher


Folk's here's the story 'bout Minnie the Moocher
She was a red hot hoochie coocher
She was the roughest, toughest frail
But Minnie had a heart a big as a whale

(hidey-hi's!)

She messed around with a bloke named Smokey
She loved him, though he was coke-y
He took her down to Chinatown
And he showed her how to kick the gong around

(hidey-hi's!)

She had a dream about the King of Sweden
He gave her things that she was needin'
Gave her a home built of gold and steel
A diamond car, with the platinum wheels

(fast hidey-hi's!)

He gave her a townhouse and his racing horses
Each meal she ate was a dozen courses
She had a million dollars worth of nickels and dimes
She sat around and counted them a million times

(hidey-hi's, one mo' 'gain!)

Poor min, poor min, poor min!Captcha
Liedje Cab Calloway Minnie The Moocher is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Minnie The Moochermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cab Calloway Minnie The Moocher downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Minnie The Moocher in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.