I Don't See You


You're under my sheets
And you give me the creeps
You won't go away
And I never asked you to stay
But I don't see you at all
No, I don't see you at all
You won't go away
And I never asked you to stay
You're waking me at night
Away from my dreams
But I don't see you at all
No, I don't see you at allCaptcha
Piosenkę Camper Van Beethoven I Don't See You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Don't See You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Don't See You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Camper Van Beethoven I Don't See You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.