Oh No


I sat on the porch
Listened to the rain
Smoked a cigarette
And counted to ten

Oh no, here it comes again
That funny feeling
Oh no, here it comes again
That funny feeling

One was not serious
And one was confused
One was just vicious
And one was like you

I sat on the porch
Listened to the rain
Smoked another cigarette
And counted to ten

Here it comes againCaptcha
Piosenkę Camper Van Beethoven Oh No przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Oh No, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Oh No. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Camper Van Beethoven Oh No w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.