Come 2 My House


I've got this feelin' inside
And it won't go away
It'll take time for it to subside
And oh by the way

Come to my house
Where we can play
Like I'm your flower
We'll hide and seek
Then we will find
Love's highest power

Could you stop by for some really good beer
Or a glass of wine
There's no threat, there's no danger here
If you forego go the time

A look in your eyes
And you remind
Me of my daddy
I can't say why
I decided tonight
Yes, you can have me

Love will surrender
Oh, when the heart cries out don't leave me standin' here
Not here
Not nowCaptcha
Piosenkę Chaka Khan Come 2 My House przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come 2 My House, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come 2 My House. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chaka Khan Come 2 My House w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.