Come 2 My House


I've got this feelin' inside
And it won't go away
It'll take time for it to subside
And oh by the way

Come to my house
Where we can play
Like I'm your flower
We'll hide and seek
Then we will find
Love's highest power

Could you stop by for some really good beer
Or a glass of wine
There's no threat, there's no danger here
If you forego go the time

A look in your eyes
And you remind
Me of my daddy
I can't say why
I decided tonight
Yes, you can have me

Love will surrender
Oh, when the heart cries out don't leave me standin' here
Not here
Not nowCaptcha
Liedje Chaka Khan Come 2 My House is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come 2 My Housemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chaka Khan Come 2 My House downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come 2 My House in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.