Real tears


Now you know
Now you know
How it feels
To be down yourself
And you know
What it is
To be sad
No holding back

One last time
One last time
Has come and gone
There?s no turning back
Take one good
Look and go
Time will change
The world you know

Real tears
You?ll cry

Now you know
Now you know
How it feels
To be alone
And you know
What it is
To be sad
No holding back







Captcha
Piosenkę China Crisis Real tears przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Real tears, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Real tears. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę China Crisis Real tears w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.