Tekst piosenki Connie Smith: Don't Tell Him That I'm Still Crying

Don't Tell Him That I'm Still Crying


Don't tell him that I'm still crying
Don't let him know that losin' him was more than I could stand
I'm glad you hear that both of them are happy
I hope he's finally found what he never found with me
Tell him that you saw me and be sure to say hello
But promise me one thing before you go
Don't tell him that I'm still crying
Don't let him know that there's no way my broken heart can mend
Don't tell him that I'm still crying
Don't let him know that losin' him was more than I could stand
Don't tell him that I'm still cryingCaptcha
Piosenkę Connie Smith Don't Tell Him That I'm Still Crying przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Tell Him That I'm Still Crying, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Tell Him That I'm Still Crying. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Connie Smith Don't Tell Him That I'm Still Crying w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.