Family Tree


(Darrell Scott)

Dancin' in the living room cuttin' up a rug
Dancin' with a baby looks more like a hug
Livin' in a house made of saw mill wood
"Roll over Beethoven" never sounded so good

Come on baby, baby let's go
Where we get the money honey I don't know
One more baby's alright by me
We'll just add another limb to the family tree

Well raising up babies is our new sport
You're one day late and I'm a dollar short
Now maybe it was planned maybe it was a goof
But a cat just has to dance on a hot tin roof

Come on baby, baby let's go
Where we get the money honey I don't know
One more baby's alright by me
We'll just add another limb to the family tree

Well the lawnmower's broken, the tax is due
And if I find another tick I'm gonna come unglued
We got hand me down clothes, hand me down shoes
We got the big belly momma here we go again blues

Come on baby, baby let's go
Where we get the money honey I don't know
One more baby's alright by me
We'll just add another limb to the family tree

Baby, whoa, whoa let's go
Where we get the money I don't know
One more baby alright's by me
It's alright, it's alright now baby
We'll just add another limb to the family tree
Oh we'll just add another limb to the family tree
We'll just add another limb to the family treeCaptcha
Piosenkę Darryl Worley Family Tree przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Family Tree, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Family Tree. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Darryl Worley Family Tree w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.