Whistle Dixie


I have walked greener pastures
And I've made a lot of hay
I've gone fast and even faster
I've been lost and found my way
Got a whole lot out of livin', my simple southern life
Tried to do my share of givin', and I know my soul's all right

So, everybody whistle Dixie, when they lay me in the ground
When that cold wind comes to get me, I don't want nobody
standin' ‘round sheddin' tears and feelin' sorry
‘Cause I'm gone to see my God Everybody whistle Dixie
Let ‘em lay me ‘neath the sod

There's a peace of mind in knowin' that some things are meant to be
Like the way my age is showin' and that you were made for me
Like the sweet Savannah sunshine, and the Louisiana rain
Things that make this life worth living and keep a man from going insane

So, everybody whistle Dixie, when they lay me in the ground
When that cold wind comes to get me,
I don't want nobody standin' ‘round sheddin' tears and feelin' sorry
‘Cause I'm gonna go to see my God Hey everybody whistle Dixie
Let ‘em lay me ‘neath the sod

Lord, I love the land of cotton
Yeah, but someday I'll say goodbye ‘Cause there's a better home awaitin'
(There's a better home awaitin') Yeah, there's a mansion in the sky

Everybody whistle Dixie (Everybody, everybody)
Oh when they lay me in the ground (When they lay me in the ground)
When that cold wind comes to get me
Don't want nobody standin' ‘round sheddin' tears and feelin' sorry
(Don't want nobody feelin' sorry)
‘Cause I'm gone to see my God (I'm goin', I'm goin')
Everybody whistle Dixie (Everybody whistle Dixie) Let ‘em lay me ‘neath the sod
Yeah, everybody whistle Dixie (Everybody whistle Dixie) Just let ‘em lay me ‘neath the sod
(Everybody whistle Dixie, everybody)Captcha
Piosenkę Darryl Worley Whistle Dixie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Whistle Dixie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Whistle Dixie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Darryl Worley Whistle Dixie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.