Ancient Hatred


Immersed in spiritual servitude
from further nations astray
Devious tempers coming towards
their cultic anger now disturbed

Oppressive megalomaniacs
thinking they have the right
to nullify a hope for peace
Murder the life of innocence

Assassinate for invocations
no one hears their prayers
Exhorting, exhorting
to a weak messiah
Suicide missions befall

Benighted underground terrorists
oppose the political deliverance
Rampant running with fear
Barbaric reasons are unclear

Planting the seed in their heads
slaying bombs of bloodshed
Slaying seeds of insanity
Brainwashed fanatics of divinity

Ancient hatred!!!!Captcha
Piosenkę Diabolic Ancient Hatred przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ancient Hatred, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ancient Hatred. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Diabolic Ancient Hatred w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.