Dont Say Please


I don't understand why
Men must fight and kill
The world's in trouble man
There's dirt and decay
There's poison air
The news brings more
It's scummy, it's filthy
It's everywhere, It's over
Just look around you
People living on the street
Beggars and old winos
Worn faces they need some care
The news brings more
It's scummy, it's filthy
It's everywhere, We're nowhere
It's overCaptcha
Piosenkę Die Kreuzen Dont Say Please przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dont Say Please, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dont Say Please. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Kreuzen Dont Say Please w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.