In a World Such as This


Someone's lived this life before us, told us
Don't just watch it from the sidelines, join us
Say yes
In a world such as this
You must find something big you can go for
Do anything for it and nothing less
I tell you this
In a world such as this
You must find something big you can count on
Make it your happiness and nothing less

Just remember
Those who dared to reach for something knew it
Take the power in your hands and use it
Say yes
In a world such as this
You must find something big you can count on
Go on the line for it and you will win
I tell you this
In a world such as this
You must find happiness in your own time
You live and you die for it; that's all there is

Just remember
There's a reason why we all are here
Just remember
There's a reason for it all

Everyone is a part of history
Everyone of us writes his story
Everyday it's part of being alive
At least once in your life you take a stand
Every one of us fits into a plan
Every one of us, it's part of why we survive

Say yes
Don't say no; say yes

In a world such as this
You must find something big you can go for
Do anything for it and nothing less
I tell you this
In a world such as this
You must find happiness in your own time
You live and you die for it and nothing less

You've got to go for the things that you love
You've got to go for the things that you love
You live and you die for it; that's all there is

You've got to go for the things that you love
You've got to go for the things that you love
You live and you die for it and nothing lessCaptcha
Piosenkę Dionne Warwick In a World Such as This przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In a World Such as This, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In a World Such as This. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dionne Warwick In a World Such as This w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.