Easy Silence


When the calls and conversations
Accidents and accusations
Messages and misperceptions
Paralyze my mind

Busses, cars, and airplanes leaving
Burning fumes of gasoline
And everyone is running
And I come to find a refuge in the

Easy silence that you make for me
It's okay when there's nothing more to say to me
In the peaceful quiet you create for me
And the way you keep the world at bay for me
The way you keep the world at bay

Monkeys on the barricades
Are warning us to back away
They form commissions trying to find
The next one they can crucify

And anger plays on every station
Answers only make more questions
I need something to believe in
Breathe in sanctuary in the

Easy silence that you make for me
It's okay when there's nothing more to say to me
In the peaceful quiet you create for me
And the way you keep the world at bay for me
The way you keep the world at bay

Children lose their youth too soon
Watching war made us immune
And I've got all the world to lose
But I just want to hold on to the

Easy silence that you make for me
It's okay when there's nothing more to say to me
In the peaceful quiet you create for me
And the way you keep the world at bay for me

The easy silence that you make for me
It's okay when there's nothing more to say to me
In the peaceful quiet you create for me
And the way you keep the world at bay for me
The way you keep the world at bay for me
The way you keep the world at bayCaptcha
Piosenkę Dixie Chicks Easy Silence przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Easy Silence, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Easy Silence. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dixie Chicks Easy Silence w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.