Landslide


I took my love and I took it down
Climbed a mountain then I turned around
And I saw my reflection in the snow covered hills
Well the landslide brought me down

Oh, mirror in the sky
What is love?
Can the child within my heart rise above
Can I sail through the changing ocean tides
Can I handle the seasons of my life

Uh ah uh ah uh ah

Well, I've been afraid of changin'
'Cause I built my life around you
But time makes you bolder
Children get older
I'm getting older too

Well

(Instrumental)

Well, I've been afraid of changin'
'Cause I built my life around you
But time makes you bolder
Children get older
I'm getting older too

Well, I'm getting older too

So, take this love and take it down
Yeah, and if you climb a mountain and ya turn around
And If you see my reflection in the snow covered hills
Well the landslide brought me down

If you see my reflection in the snow covered hills

Well maybe
Well maybe
Well maybe

The landslide will bring you downCaptcha
Piosenkę Dixie Chicks Landslide przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Landslide, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Landslide. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dixie Chicks Landslide w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.