Darkened Skies


Mysteries and secrets, deep inside us
The last creation of an ancient kind
Nuclear testing under the sun
Black rain and death left behind

Mysteries and secrets, deep inside us
The last creation of an ancient kind
Nuclear testing under the sun
Black rain and death left behind

Darkened skies, darkened skies

And for the next generations
Life under darkened skies?
Man's new doctrine
A fast and total destruction!

Mysteries and secrets, deep inside us
The last intrusion of the human kind
In the natural order
And life will disappear
Under our darkened skies

And for the next generations
Life under darkened skies?
And for the next generations
Life under darkened skies?Captcha
Piosenkę Do Or Die Darkened Skies przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Darkened Skies, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Darkened Skies. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Do Or Die Darkened Skies w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.