Ultimatum


Seven days, was all they wrote
I thought the field had clerared
Another suit challenged me
I have to make a choice
They're not bluffing this time
It's plain to see, it's them or me

It makes me think
Seven days
Will quickly go
Seven days
So many ways
I can't run away

What they said keeps ringing in my head
I need some time
Need one more chance

Monday, I could wait till
Tuesday If I make up my mind
Wednesday would be fine
Thursday's on my mind
Friday'd give me time
Saturday could wait
But Sunday'd be too late
Does it bother me?

Someone to talk to
When I get down
I won't run away
No place to run
No place to hide

I'm not blind
Though I know there's no way
To bring back yesterday

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday, but Sunday'd be too late

Monday, I could wait till
Tuesday If I make up my mind
Wednesday would be fine
Thursday's on my mind
Friday'd give me time
Saturday could wait
But Sunday'd be too late
Does it bother me?

I don't care about
What people say
I still believe in myself
I still go
My own way
I don't know if it's right or wrong
I just feel confused and
My thoughts go awayCaptcha
Piosenkę Do Or Die Ultimatum przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ultimatum, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ultimatum. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Do Or Die Ultimatum w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.