Emotional Catastrophe


Time and time again
We find we're in
This far too deep
Gotta get on
Gotta get on
Gotta get on
To some place I wil be safe
Won't someone protect me
Breakdown
What is happening to me
Breakdown
I am falling into three
Oh! Yeah
Emotional Catastrophe
Emotional Catastrophe
Emotional Catastrophe
Emotional Catastrophe
Days and days go by
Without a single
Reason why
Gotta get on
Gotta get on
Gotta get on
Life is hanging by a thread
Won't someone protect meCaptcha
Piosenkę Dr. Sin Emotional Catastrophe przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Emotional Catastrophe, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Emotional Catastrophe. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr. Sin Emotional Catastrophe w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.