Emotional Catastrophe


Time and time again
We find we're in
This far too deep
Gotta get on
Gotta get on
Gotta get on
To some place I wil be safe
Won't someone protect me
Breakdown
What is happening to me
Breakdown
I am falling into three
Oh! Yeah
Emotional Catastrophe
Emotional Catastrophe
Emotional Catastrophe
Emotional Catastrophe
Days and days go by
Without a single
Reason why
Gotta get on
Gotta get on
Gotta get on
Life is hanging by a thread
Won't someone protect meCaptcha
Liedje Dr. Sin Emotional Catastrophe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Emotional Catastrophemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Sin Emotional Catastrophe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Emotional Catastrophe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.