Wonderland


(Chris Rodriquez/Tommy Sims)

?©1998 STILL WORKING MUSIC/HODGE PODGE MUSIC(BMI)
TOMMY SIMS MUSIC/BMG SONGS(ASCAP)

Come on in and enter as a child
Always wear a smile
Love and laughter here all the while
The flag of salvation waves around
Freedom here abounds
The joy in the sound
Calls my name - on this day
I know my heart is free in wonderland
And it's all because of you my Lord
And all my eyes can see in wonderland
Every day a sunny day

Leave behind your shame and your disgrace
Here they have no place
You will wear the garment of His grace
The rising sun will never set again
Sorrow's at its end
And every word that spoken shouts amen
Take me there
Chorus

Everydays a world of peace - peace
Flows like a river through me -Captcha
Piosenkę Earth, Wind & Fire Wonderland przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wonderland, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wonderland. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Earth, Wind & Fire Wonderland w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.