One Thousand Sarahs


The parts in brackets are the background voices of the rest of Eddie From Ohio

Sarah's the kind of girl who's 3 feet tall, but she's built like an Amazon woman
Sarah's the kind of girl who's 3 feet tall, but she's built like an Amazon woman
And all the boys think she's pretty
And all the girls think she dresses swell
And all the teachers think that she's the smartest one in class,
But I think- she oughta go to Hell

Sarah's the kind of girl who pierced her ears years before anybody else
Sarah's the kind of girl who pierced her ears years before anybody else
And all the mothers say her mother was-
And all the mothers say her mother was a slut
And we couldn't pierce our ears till we turned 12 no matter what
And I think,
Well you know what I think

1000 Sarahs in my head [1000 Sarahs in my head]
1000 Sarahs circling me in my bed
I thought I got rid of her but she multiplied instead
1000 Sarahs, 1000 Sarahs
1000 Sarahs, 1000 Sarahs

I don't like her, I don't like her,
I don't like her and you can't make me!
I don't like her, I don't like her,
I don't like her and you can't make me!

1000 Sarahs in my head [1000 Sarahs in my head]
1000 Sarahs circling me in my bed
I thought I got rid of her but she multiplied instead
1000 Sarahs, 1000 Sarahs
1000 Sarahs, 1000 Sarahs

1000 Sarahs [1000 Sarahs, 1000 Sarahs]
1000 Sarahs [1000 Sarahs]
1000 Sarahs [1000 Sarahs, 1000 Sarahs]
1000 Sarahs

spoken: Hey!Captcha
Piosenkę Eddie From Ohio One Thousand Sarahs przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Thousand Sarahs, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Thousand Sarahs. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eddie From Ohio One Thousand Sarahs w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.