A Heartache For A Keepsake


A heartache for a keepsake
What a tragic souvenir
Now I know how it feels
When people's dreams all disappear

I'm looking out my window
Watching her just walk away
A heartache for a keepsake
It became mine just today

A picture fades with time
But will a heartache do the same
Years from now, will I still
Wake up nights and call her name?

Oh, it hurts to love somebody
Then to see her walk away
A heartache for a keepsake
It became mine just today

A picture fades with time
But will a heartache do the same
Years from now, will I still
Wake up nights and call her name?

Oh, it hurts to love somebody
Then to see her walk away
A heartache for a keepsake
It became mine just todayCaptcha
Piosenkę Faron Young A Heartache For A Keepsake przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Heartache For A Keepsake, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Heartache For A Keepsake. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Faron Young A Heartache For A Keepsake w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.