Pieces


Hello, who are you, I never saw this girl before
I was astonished as can be
Somebody told me she said, you're just a hungry little guy
So I would like to offer me
To bake some cake for you, the sweetest one you've ever tried
A special cake for you, the one that makes you satisfied
Good-bye sadness, I'm dreamin' while you slip away
She took me by the hand, she really took me by surprise
One piece of cake was not enough
And so I helped myself, we danced inside fool's paradise
And I got drunk of all the love
Then I realized she moved her velvet body over mine
I felt like melting ice, I just admit this woman was divine
Hey, hey madness, I'm dreamin' while you slip away
While Buddy the sweeper was singing a sad song
And Mary the singer swept the street
The honeymoon's floating over the river
Your cake is sweet
I had a heartache all the pain was over now
She said: "Bye, bye little babe"
It was nice to meet you
She closed her eyes and disappeared
I hope some day we'll meet again
If apple or cherry-pie you honey-bee I love the way you bake
Your cakes are wonderful, don't care about my stomach-ache
Good-bye sadness, I'm dreamin' while you slip away
While Buddy the sweeper was singing a sad song
And Mary the singer swept the street
The honeymoon's floating over the river
Your cake is sweetCaptcha
Piosenkę Fool's Garden Pieces przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pieces, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pieces. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fool's Garden Pieces w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.