Ordinary Man


Who you gonna be?
The owner of the moon,
A soon forgotten hero with a never fading bloom
Who you wanna be?
When you realize you're failing all the time,
Who you wanna be?

Where do you wanna go?
When you leave your past behind,
When you move yourself in circles
and there's nothing left to find
Where do you wanna go?
When you feel there's nothing left for you to do

Who you wanna be?
In a world of sad and loneliness
Who you wanna be?
When you're full of all the emptiness,
Who you wanna be?
When the moon is on the wane,
An ordinary

Man got a ticket for the life to come,
You will attain the land a day
Man what you wanna take along
Don't you know the price you pay
For your greedy thoughts,
Your pretty gods,
You give yourself away,
Who you wanna be?
Where you wanna go?

Mr Mirror don't tell me what you see,
I'm a content man,
In a modern world,
That's all I want to be
Why should i go to a place I never wanted to belong?

I don't wanna be in a world of sad and loneliness,
I don't wanna be the fool of all the emptiness,
I don't wanna be a shadow in the rain,
An ordinary manCaptcha
Piosenkę Fool's Garden Ordinary Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ordinary Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ordinary Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fool's Garden Ordinary Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.