Mexican Wine


He was killed by a cellular phone explosion
They scattered his ashes across the ocean
The water was used to make baby lotion
The wheels of promotion were set into motion

But the sun still shines in the summer time
I'll be yours if you'll be mine
I tried to change, but I changed my mind
Think I'll have another glass of Mexican wine

She lived alone in a small apartment
Across the street from the health department
She left her pills in the glove compartment
That was the afternoon her heart went

And the sun still shines in the summer time
I'll be yours if you'll be mine
I tried to change, but I changed my mind
Think I'll have another glass of Mexican wine
Think I'll have another glass of Mexican wine

I used to fly for United Airlines
Then I got fired for reading High Times
My license expired in alomst no time
Now I'm retired and I think that's fine

Because the sun still shines in the summer time
I'll be yours if you'll be mine
I tried to change, but I changed my mind
Think I'll have another glass of Mexican wine
Think I'll have another glass of Mexican wine
Won't you have another glass of Mexican wine?Captcha
Piosenkę Fountians of Wayne Mexican Wine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mexican Wine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mexican Wine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fountians of Wayne Mexican Wine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.